מיסוי

סוגי התאגדות לרישום העסק

סוגי התאגדות לרישום העסק

סוגי ההתאגדות הקיימים הינם: עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע"מ. עוסק פטור: מוגבל עד למחזור הכנסות של כ- 100,000 ₪

עיצום כספי במס הכנסה – מהו ואיך ניתן להפחיתו או לבטלו

עיצום כספי במס הכנסה – מהו ואיך ניתן להפחיתו או לבטלו

עיצום כספי הנו סוג של קנס המוטל על אי הגשת דוח מקוון למס הכנסה. דוח מקוון מתייחס לדוחות שנתיים ליחידים,

הצהרת הון או צרות בהון?

הצהרת הון או צרות בהון?

הצהרת הון הינה כלי המסייע למס הכנסה לאתר העלמת הכנסות. הצהרת ההון מספקת מידע על מצב הנכסים בניכוי ההתחייבויות ליום